ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εμπορικό σήμα είναι το σύμβολο που αναζητούν οι πελάτες σας για να σας επιλέξουν. Σας διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας και σας κάνει να ξεχωρίζετε. Ουσιαστικά είναι το διακριτικό σημείο που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία του φακέλου και όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματός σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι σύμβουλοι μας φροντίζουν για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατοχύρωσης.

Φροντίζουμε επίσης για την ενδελεχή έρευνα, πριν την κατάθεση, ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της κατοχύρωσης, ενώ σας ενημερώνουμε πάντα για τις ημερομηνίες που πρέπει να προβείτε στις ανανεώσεις του σήματός σας, ώστε αυτό να διατηρείται σε ισχύ όσο εσείς το επιθυμείτε.

Βήμα 1: Έλεγχος Διαθεσιμότητας

Ελέγχουμε άμεσα την διαθεσιμότητα του σήματος που θέλετε να κατοχυρώσετε.

Βήμα 2: Επιλογή Κατηγοριών

Ένα σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί σε μία ή και περισσότερες κατηγορίες (κλάσεις). Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις κατηγορίες για την καλύτερη προστασία του σήματος σας.

Βήμα 3: Έγγραφα και Δικαιολογητικά

Συγκεντρώνουμε όλα τα σχετικά έγγραφα, που θα χρειαστούν και θα προχωρήσουμε στον τελικό έλεγχο του φακέλου σας πριν την κατάθεση του.

Βήμα 4: Κατάθεση Φακέλου Σήματος

Ο δικηγόρος μας καταθέτει το φάκελο σας στο αρμόδιο υπουργείο και σας ενημερώσουμε σχετικά με τον αριθμό σήματος και την δικάσιμο που θα οριστεί.

Βήμα 5: Τελική Απόφαση

Κατά τη δικάσιμο ημερομηνία θα παραστούμε στην εξέταση της αίτησής σας και θα σας ενημερώσουμε για την τελική απόφαση κοινοποιώντας σας όλα τα σχετικά έγγραφα.