ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΑΚΕΤΟ

PACK

FREE

PACK 1

80€

PACK 2

100€

PACK 3*

500€

Άνοιγμα καρτέλας πελάτη

Ενημερωτικά newsletter για ενεργά προγράμματα

Επικοινωνία με σύμβουλο χωρίς προτεραιότητα

Ραντεβού με σύμβουλο για βολιδοσκόπηση αναγκών

---

Προσωπική ενημέρωση για κάθε πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (sms και email)

---

Δεύτερο ενημερωτικό ραντεβού (45 λεπτών) όταν εντοπιστεί κάποιο πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

---

---

Καθιέρωση προσωπικού συμβούλου από την εταιρεία όταν εντοπιστεί πρόγραμμα

---

---

Έκπτωση στις αρχικές υποβολές και στις λοιπές αμοιβές

---

---

5% στις αρχικές υποβολές και 5% στις λοιπές αμοιβές

15% στις αρχικές υποβολές και 5% στις λοιπές αμοιβές

Δημιουργία προ φακέλου για άμεση υποβολή όταν προκηρυχθεί το καθεστώς.

---

---

---

Συνεδρία γνωριμίας 30 λεπτών για την υπηρεσία work - life balance and stress coaching.

---

---

---

*Στο πακέτο PACK3 σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργό πρόγραμμα για την επιχείρησή σας, σας προετοιμάζουμε για την υποβολή φακέλου σε αναμενόμενο πρόγραμμα βάσει παλαιότερων προγραμμάτων.

Αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα :

  • Γνωρίζετε τις γενικές προϋποθέσεις και τα βαθμολογικά κριτήρια προηγούμενων προγραμμάτων
  • Μπορείτε να πετύχετε υψηλότερη βαθμολογία στα προγράμματα και να έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκριθείτε.
  • Θα έχει προετοιμαστεί ο φάκελος σας και σε περίπτωση προγραμμάτων με σειρά προτεραιότητας θα κατατεθεί ο φάκελος σας άμεσα.