ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λογιστική σας υποστήριξη αποτελεί για εμάς στην Athens Financial Services προτεραιότητα. Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη όλων των λογιστικών σας αναγκών και σας προσφέρουμε πλήρη γκάμα υπηρεσιών.

Athens Financial Services -TAX SERVICES

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην Athens Financial Services καλύπτουμε όλες τις φορολογικές ανάγκες που έχετε στην επιχείρηση σας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την φοροτεχνική σας υποστήριξη και σας παρέχουν συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους, οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. Οι συνεργάτες μας σας δίνουν τον πλήρη έλεγχο της καλής και σωστής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των βιβλίων και των στοιχείων, των προϋπολογισμών και των απολογισμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της μισθοδοσίας, εκτυπώνει όλες τις αναγκαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και αναλυτικές αποδείξεις ατομικών αποδοχών και εκδίδει τα λογιστικά άρθρα για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στην Athens Financial Services προσφέρουμε και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε συνεργασία με το τμήμα που ήδη διαθέτετε, είτε ως ο ιδανικός εξωτερικός σας συνεργάτης.