“Πουρμπουάρ”, “tip” ή φιλοδώρημα, όπως και να το πεις, αποτελεί συνήθη τακτική στην χώρα μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελληνική μας κουλτούρα.  Έχει καθιερωθεί ως μια έμπρακτη ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε κάποιον επαγγελματία που μας εξυπηρέτησε με συνέπεια και σεβασμό. Συγκεκριμένα πόστα υπαλλήλων ενδεχομένως και να εξασφαλίζουν ένα δεύτερο μισθό από αυτά τα φιλοδωρήματα των πελατών.

Η οικονομική κρίση ωστόσο, ανάγκασε στη ραγδαία περικοπή του γενναιόδωρου πουρμπουάρ που αφήναμε κάποτε, και πλέον έχει λάβει μια πιο ρεαλιστική υπόσταση.

Τα φιλοδωρήματα ακόμη κι αν καταβάλλονται προαιρετικά από τους πελάτες της επιχείρησης μπορεί να αποτελούν μέρος των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, εάν καταβάλλονται με βάση ρητή ή σιωπηρή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Από την πλευρά όμως της επιχείρησης “POS αντιμετωπίζονται λογιστικά τα Φιλοδωρήματα”;

Ο Διαμοιρασμός του συγκεντρωμένου φιλοδωρήματος γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ενδοεπιχειρησιακές συνήθειες. Επειδή τα ποσά αυτά δεν είναι σταθερά, εφόσον το σύνολο των φιλοδωρημάτων τελικά διανέμεται στο προσωπικό της επιχείρησης ισχύει ο θεσμός των τεκμαρτών ημερομισθίων και η σχετική εγγραφή είναι η παρακάτω.

Πληρωμή με μετρητά

ΧΡΕΩΣΗ 38 Χρηματικά/Ταμειακά Διαθέσιμα (με το ποσό του Τιμολογίου/Απόδειξης και του ποσού του φιλοδωρήματος)

ΠΙΣΤΩΣΗ 53.00 (ΕΓΛΣ) / 53.03 (ΕΛΠ) Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (με το ποσό φιλοδωρήματος )

71.01 Πωλήσεις (με το καθαρό ποσό πώλησης)

54.00 ΦΠΑ Πωλήσεων (με το ποσό ΦΠΑ 13%)

Όταν πραγματοποιηθεί η καταβολή στο προσωπικό, γίνεται η παρακάτω χρεοπίστωση.

ΧΡΕΩΣΗ 53.98 Πιστωτές Διάφοροι (με το ποσό φιλοδωρήματος)

ΧΡΕΩΣΗ 38 Χρηματικά/Ταμειακά Διαθέσιμα ( με το ποσό φιλοδωρήματος).         

Πληρωμή με κάρτα

Στην πληρωμή με κάρτα γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή, βάζοντας στη θέση του ταμείο το λογαριασμό της Πιστωτικής Κάρτας.

Αν, σύμφωνα με την επιχειρηματική συνήθεια, ο εργοδότης παρακρατεί μέρος των φιλοδωρημάτων, τότε στην εγγραφή πρέπει να προστεθεί και η πίστωση του ΕΣΟΔΟΥ που δημιουργείται.

Σημαντικό είναι πώς στις ανωτέρω εγγραφές θα πρέπει να υπάρχει και ο υπολογισμός τυχόν ασφαλιστικών κρατήσεων ή ΦΠΑ, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Στρατηγέλλη Μαριέττα

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α τάξης

 Partner of AFS #mazimegalonoume