ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την άμεση απονομή σύνταξης

Ποιες μητέρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2021

Το μυστικό  για τη ολοκλήρωση του χρόνου απονομής της σύνταξης είναι η έκδοση βεβαιώσεων για τον χρόνο ασφάλισης, πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης.

 

1.Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημέρες ασφάλισης, όσο και η ηλικία. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

2.Υπολογισμός

– Για την εθνική σύνταξη (384,00€) απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα ή 15 έτη ασφάλισης (345,60€).

– Για την ανταποδοτική παίζει ρόλο, τόσο ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, όσο και ο μέσος μισθός από το 2002 έως τη συνταξιοδότηση. Στο ποσό αυτό, προστίθενται προσαυξήσεις για όσους καταβάλλουν μεγαλύτερες του 20% ασφαλιστικές εισφορές (βαρέα, ΔΕΚΟ – τράπεζες, 13ος-14ος μισθός, παράλληλη ασφάλιση).

 1. Πλασματικα έτη

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω εξαγοράς μέχρι και 10 πλασματικά έτη ασφάλισης. Η αναγνώριση και η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης που προβλέπεται από τη νομοθεσία αποτελεί μια σίγουρη  επιλογή για να μπορέσει κάποιος όχι μόνο να βγει νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και να αυξήσει το ποσό της.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι:

 1. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου.
 2. Γονική άδεια.
 3. Εκπαιδευτική άδεια.
 4. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου.
 5. Χρόνος σπουδών.
 6. Αναγνώριση τέκνων.
 7. Κενός χρόνος.

4.Καταβολή εξαγοράς

Με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το 25% της σύνταξης.

5.Το καθεστώς για τη συνταξιοδότηση με ανήλικα τέκνα

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,  μητέρες με ανήλικο τέκνο μπορούν να επωφεληθούν από τα κοινά όρια ηλικίας για να κλειδώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67 και πριν από τα 62 μέσα στο 2020.

Αυτές οι κατηγορίες είναι:

 1. Στο ΙΚΑ πρέπει να υπάρχει ασφαλισμένο ανήλικο τέκνο ως το 2012 και η ασφαλισμένη να έχει 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012.
 2. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται ως το 2012 και οι ασφαλισμένες να έχουν 25ετία ως το 2012.
 3. Στο Δημόσιο η σύνταξη με ανήλικο τέκνο ισχύει και για τους δύο γονείς και εφαρμόζεται ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε μετά το 2012, αρκεί οι γονείς να είχαν 25ετία ως το 2012
 • Αναλυτικά οι υποκατηγορίες «πρόωρης» συνταξιοδότησης :
 • Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί.
 • Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (και με διαδοχική), που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία ως το 2012 και την ηλικία 58 ή 59 ετών από 19/8/2015 ως και το 2021, μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας από 59 ως 61,6.
 • Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη. Γυναίκα που έκλεισε τα 52 το 2019, παίρνει πλήρη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5. Αν δεν έχει την 25ετία το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει ως 4 έτη, για να μη χάσει την έξοδο πριν από τα 67 και πριν από τα 62.
 • Άνδρες – γυναίκες που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1983, σε οποιονδήποτε φορέα, και μετά το 1983 συνέχισαν ως ασφαλισμένοι σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου). Η διάταξη που ισχύει για αυτή την κατηγορία ξεκαθαρίζει ότι βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνουν 35ετία. Στους άνδρες βοηθάει η εξαγορά 2 ετών από στρατιωτική θητεία ώστε να έχουν τα 35 δύο χρόνια νωρίτερα. Η εξαγορά μπορεί να γίνει μόλις κλείσουν τα 58.
 • Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΤΣΠΕΑΘ, που είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 και 15ετία. Με τις προϋποθέσεις αυτές παίρνουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 50ό, το 52ο, το 53ο ή το 55ο έτος. Όσες είχαν 15ετία και ανήλικο το 2011, αλλά συμπληρώνουν τα 52 στο διάστημα από τις 19/8/2015 ως κα το 2021, έχουν νέα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη που είναι από το 55ο έτος ως τα 65,3, ενώ παίρνουν μειωμένη από τα56,9 ως τα 62.

6.Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2022

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε τα 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και τα 62 για 40 έτη ασφάλισης.

7 . Νέες συντάξεις

Τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για παλιούς και νέους ασφαλισμένους και για τα έτη ασφάλισης από 30,1 και πάνω αυξάνονται. Οι αλλαγές έρχονται αναδρομικά και καταλαμβάνουν όλες τις συντάξεις, παλαιές και νέες, πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι, πάντως, απλώς θα δουν  μείωση της προσωπικής διαφοράς τους, δηλαδή λογιστικό συμψηφισμό.

 1. Καταβολή του εφάπαξ και της προσωρινής σύνταξης

Το ακριβές ποσοστό της προκαταβολής του εφάπαξ  εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 50% έως 80% του συνολικού ποσού, βάση μιας σειράς παραμέτρων.

Οι προκαταβολές θα χορηγούνται μέσα στο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο μόλις βγει η συνταξιοδοτική απόφαση.

 

 

Βασιλική Καραβατά 

Βοηθός Λογιστή και Ασφαλιστικός Σύμβουλος