Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την αδυναμία να διαχωρίσει ο φορολογούμενος εάν πρέπει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση φιλοξενούμενος ή δωρεάν παραχώρηση.

Σύνηθες φαινόμενο είναι να θεωρούν ότι φιλοξενούνται από τη στιγμή που το ακίνητο δεν τους ανήκει αλλά δεν πληρώνουν και κάποιο αντίτιμο (π.χ. ενοίκιο).

Στην πραγματικότητα φιλοξενία σημαίνει συγκατοίκηση, δηλαδή ο φορολογούμενος διαμένει στο ίδιο σπίτι με τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της κατοικίας, ενώ δωρεάν παραχώρηση σημαίνει πως ο Α παραχωρεί στον Β , μια οικία για να μείνει, χωρίς ο Α να μένει εκεί.

Στην περίπτωση που η δωρεάν παραχώρηση γίνεται σε α’ βαθμού συγγένεια τότε δεν υπολογίζεται τεκμαρτό ενοίκιο, ενώ όταν η παραχώρηση γίνεται σε μη συγγενείς ή σε συγγενείς κατωτέρου βαθμού, τότε υπολογίζεται ελάχιστο τεκμαρτό μίσθωμα 3%.

Καραμάνος Γ. Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης