Από το 2017 οι νέοι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να είναι ενεργοί αγρότες θα παίρνουν κατά 60% λιγότερη σύνταξη

«Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις του ΟΓΑ μπαίνει για τους νέους συνταξιούχους που παραμένουν ενεργοί αγρότες. Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και στο αγροτικό επάγγελμα.

Αίρεται η εξαίρεση των αγροτών και εφόσον δεν υπάρξει τροποποίηση του νέου ασφαλιστικού νόμου, οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να μεταβιβάσουν την αγροτική τους περιουσία και να εκχωρήσουν τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, βάσει των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές θα μειώνονται κατά 60%.

Από το νέο καθεστώς γλιτώνουν όσοι αγρότες παραμένουν ενεργοί και συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου αφού γι’ αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20, «διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3863/2010 και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος».

Οι εν λόγω διατάξεις εξαιρούν δηλαδή από την περικοπή σύνταξης τους νυν συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Μάλιστα, για τους γεννηθέντες το 1949 που βρίσκονταν στο μεταίχμιο δεδομένου ότι φέτος υπέβαλαν αιτήσεις για σύνταξη ΟΓΑ, εξεδόθη εγκύκλιος βάσει της οποίας αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου μέχρι 1-1-2017.

 

Διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με αναφορές στελεχών της κυβέρνησης, οι αγρότες δεν εξαιρέθηκαν από το άρθρο για την απασχόληση των συνταξιούχων, επειδή με τον νέο νόμο θα λαμβάνουν πλέον την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ και συνεπώς πρέπει να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλους, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους υπόλοιπους που αποκομίζουν ωφέλειες από άλλη δραστηριότητα.

Ωστόσο, κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν σε διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι υπάρχουν περιθώρια για διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να προστατευθούν όσοι συνταξιούχοι αγρότες επιθυμούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, εφόσον πεισθούν οι θεσμοί ότι η αγροτική σύνταξη παραμένει ένα βοήθημα και ότι η επιδότηση, τα δικαιώματα δηλαδή της ενιαίας ενίσχυσης, είναι ένα ομόλογο, ένας τίτλος.

Προβάλλοντας αυτό το επιχείρημα, μπορούν να γίνουν αποδεκτές παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα.

Αναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εάν δεχθούμε πως η ενιαία ενίσχυση είναι εισόδημα, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι για κάθε αστό συνταξιούχο που έχει λ.χ. χρηματιστηριακούς τίτλους ή ομόλογα, θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές του.

Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (ν.4387/2016), η κύρια σύνταξη όσων συνταξιούχων συνεχίζουν να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μειώνεται κατά 60%. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι «στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα».

Στην 6η παράγραφο του ίδιου άρθρου σημειώνεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Ειδικά για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος».

O νόμος 3863/2010 εξαιρούσε τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ από το «πέναλτι» που και παλαιότερα προβλεπόταν για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία, ωστόσο η ισχύς του παύει μετά την ενεργοποίηση του νέου Ασφαλιστικού.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όσοι αγρότες θα βγαίνουν εφεξής στη σύνταξη θα πρέπει να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους και να σταματήσουν κάθε παραγωγική δραστηριότητα είχαν μέχρι τότε, εφόσον θέλουν να λάβουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και να μη δουν το ποσό να ψαλιδίζεται κατά 60%.

 

Ποιοι γλιτώνουν τη μείωση

Στο «απυρόβλητο» του νέου ασφαλιστικού νόμου βρέθηκαν εν τέλει περί τους 9.000 αγρότες ασφαλισμένους του ΟΓΑ, γεννηθέντες το 1949 που είχαν υποβάλει αιτήσεις και επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιουλίου του 2016.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή τους δίχως να γνωρίζουν αν θα λάβουν ολόκληρη τη σύνταξη που δικαιούνταν ή θα περικοπεί σε ποσοστό 60% ως «τιμωρία» για το γεγονός ότι συνεχίζουν να καλλιεργούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος τους «έσπρωξε» να μεταβιβάσουν άρον άρον τα δικαιώματά τους και να απολέσουν φυσικά τις αντίστοιχες επιδοτήσεις – προκειμένου να διασώσουν τη σύνταξή τους. Ωστόσο για τους περισσότερους αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς έπρεπε μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε και εξέπνεε η προθεσμία, να κάνουν δήλωση διακοπής επαγγέλματος στη ΔΟΥ, εφόσον τηρούν λογιστικά βιβλία, και να υποβάλουν αίτηση διαγραφής από το μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Οι αγρότες-ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ βρέθηκαν στον αέρα καθώς οι διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής των εν λόγω ασφαλισμένων «πάγωσαν», λόγω της εμπλοκής με το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νόμου ο οποίος προέβλεπε «πέναλτι» 60% στις συντάξεις όσων συνέχιζαν να έχουν αγροτική δραστηριότητα ή καλλιεργητικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξεδόθη τον προηγούμενο μήνα ανεστάλη η εφαρμογή του νόμου μέχρι την 1-1-2017 και οι γεννηθέντες το 1949 θα έχουν τη δυνατότητα να είναι συνταξιούχοι ενεργοί αγρότες βάσει του καθεστώτος (ν. 3863/2010) προ της έναρξης ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Με την καταβολή πάντως των συντάξεων για τους 9.000 νέους συνταξιούχους του ΟΓΑ, να παραμένει μπλοκαρισμένη, προ ημερών δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας, διαβεβαιώνοντας ότι το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει πληρωθεί το σύνολο των γεννηθέντων του ’49 με αναδρομικότητα από 1ης Ιουλίου 2016.

Το δε ζήτημα των «ενεργών» συνταξιούχων του ΟΓΑ θα επανεξετασθεί συνολικά στο τέλος του χρόνου, με την κυβέρνηση να μην έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που θα προστατεύει όσους συνταξιούχους αγρότες επιθυμούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν.