Στο site του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, επιλέγουμε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

α

Επιλέγουμε “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ”:

β

και Είσοδος:

γ

Πιστοποίηση μέσω του Taxisnet:

δ

Μεταφερόμαστε στο Taxisnet και συνδεόμαστε με τους κωδικούς Taxisnet:

ε

Μετά την πιστοποίηση από το Taxisnet, εισάγουμε τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ μας:

ζ

Εκτυπώνουμε το ειδοποιητήριο:

η

θ