ΜΕΛΕΤΕΣ FRANCHISING

H απάντηση είναι φυσικά και Ναι.
Οι μελέτες Franchising ανήκουν στις υπηρεσίες που δύναται να σας παρέχει η εταιρεία μας.

Η διαδικασία του Franchise χωρίζεται
σε 3 βήματα:


1. Μελέτη Εγχειριδίου Συστήματος Λειτουργίας Franchise (Manual)

Μελετάμε εμείς το εγχειρίδιο λειτουργίας, όσον αφορά την οργάνωση του καταστήματός σας, την τιμολογιακή πολιτική, την ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας, την καταγραφή του εξοπλισμού που απαιτείται και της χρήσης του, τις νομικές & φοροτεχνικές ενέργειες, την μηχανογράφηση, τις διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων καθώς και την επικοινωνία σας (προβολή και διαφημίσεις).


2. Επενδυτές & Συμβόλαιο

Συγκροτούμε και παρουσιάζουμε το όλο εγχείρημά σας σε υποψήφιους επενδυτές για την εταιρεία σας ενώ συντάσσουμε όλα τα απαραίτητα συμβόλαια, τους όρους σύμβασης δικαιοχρησίας, τους εμπορικούς όρους και την οικονομική ανάλυση συνεργασίας.


3. Υποστήριξη και Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών

Παρέχουμε προς τον δικαιοδόχο, υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας και οργάνωσης του δικτύου συνεργατών.

Και πάλι η απάντηση είναι Ναι.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις προκειμένου να αιτηθείτε την ένταξή σας σε κάποιο δίκτυο franchise.

Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία του δικαιοπάροχου, των νομικών αρχείων και των δηλώσεων κερδών/ ζημίας για να αποκτήσετε μια ρεαλιστική εικόνα των εξόδων, των κερδών και άλλων επιχειρησιακών ανησυχιών.

Στη συνέχεια, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία του επιχειρησιακού σας πλάνου και όλων των κοστολογίων καθώς και την πλήρη υποστήριξή σας καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.