Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, […]

Εκλογική Άδεια 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Σύμφωνα με την 46445/2023 απόφαση, ισχύουν οι ακόλουθοι πίνακες: Μετακίνηση Μισθωτοί με εξαήμερη εργασία σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων 1 εργάσιμη σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων 2 εργάσιμες σε απόσταση […]